ebook Psychologia konsumenta - Katarzyna Stasiuk,Dominika Maison

Psychologia konsumenta

Dlaczego kupujemy produkty luksusowe? Czy można wpływać na konsumentów poza ich świadomością? Kto i kiedy kupuje pod wpływem impulsu? Na te i wiele innych pytań odpowiadają autorki książki. Wskazują, skąd można czerpać wiedzę o zachowaniach konsumentów, a następnie określają znaczenie podstawowych procesów poznawczych, emocjonalnych i motywacyjnych w podejmowaniu przez nich decyzji. Wnioski autorek zostały poparte wynikami badań naukowych oraz zilustrowane przykładami zastosowania wiedzy psychologicznej w działaniach marketingowych. Książka opisuje zachowania konsumenckie z trzech punktów widzenia: – podstawowych procesów psychologicznych (spostrzegania, wiedzy, procesów emocjonalnych, motywacji i postaw), – analizy procesów nieświadomych, automatycznych konsumenta, – praktyki badań nad konsumentem, czyli badań marketingowych.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj