ebook Przemoc symboliczna w przedszkolu - Małgorzata Falkiewicz-Szult

Przemoc symboliczna w przedszkolu

W procesie wychowania dzieci w rodzinie i przedszkolu zjawisko przemocy symbolicznej stanowi jeden z nieświadomych elementów socjalizacji. Autorka podjęła próbę odpowiedzi na pytania: jakie przejawy przemocy symbolicznej zróżnicowane ze względu na treść występują w edukacji przedszkolnej, jak dochodzi do inicjowania przemocy symbolicznej wobec dzieci? Praca składa się z dwóch części. W pierwszej – teoretycznej – dokonano przeglądu literatury przedmiotu. W drugiej części książki skoncentrowano uwagę na prezentacji rzeczywistości przedszkolnej, w której zachodzą różne interakcje między podmiotami edukacji, uruchamiane przemocą symboliczną. Każdy z rozdziałów tej części zawiera opis zachowań nauczycielek i dzieci oraz rezultaty sprawowania władzy i autorytetu. Jednym z powodów napisania tej książki była chęć zainspirowania nauczycieli, studentów pedagogiki oraz rodziców do poznania i zrozumienia zjawisk przemocy symbolicznej.

Dodaj komentarz


To bardzo dobra książka. Dotyka tematu bliskiego mi aktualnie, więc sięgnęłam po nią niejako z potrzeby. Okazała się być świetnym kompendium wiedzy.

Aleksandra Skibińska - 9 kwietnia 2013 12:39

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj