ebook Metapamięć. Perpektywa psychologiczna i kliniczna  Ewa Małgorzata Szepietowska - Ewa Małgorzata Szepietowska

Metapamięć. Perpektywa psychologiczna i kliniczna Ewa Małgorzata Szepietowska

Książka prezentuje oryginalną i ważną problematykę metapamięci na bazie znakomitej analizy najnowszej literatury przedmiotu. Autorka pokazuje zróżnicowane aspekty dysfunkcji metapamieci w zaburzeniach takich jak anozognozja, choroba Alzheimera, Parkinsona, demencja, zespół Korsakowa, oraz zaburzeń psychotycznych i afektywnych z uwzględnieniem neuropatomechanizmu.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj