ebook Przeklęstwo. Do*** - Juliusz Słowacki

Przeklęstwo. Do***

Słowacki, Juliusz (1809-1849), Dzieła. Pierwsze krytyczne wydanie zbiorowe, t. I., Wiersze drobne, wyd. Bronisław Gubrynowicz, Lwów 1909, "Tygodnik Literacki", Poznań, 20 maja 1839, nr 8, s. 58. Autograf w albumie rysunkowym, podobizna w wydaniu Gubrynowicza i Hahna, t. I. Autograf z roku 1839 w Bibliotece Wróblewskich w Wilnie.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj