ebook Problemy edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych, t. 9 -

Problemy edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych, t. 9

  • Autorzy:
  • Wydawnictwo:

    Impuls

  • Format:PDF

Przekazana Czytelnikom książka Zmaganie się z niepełnosprawnością – kolejne wyznaczniki zawiera artykuły poświęcone kształceniu i doskonaleniu zawodowemu studentów i osób pracujących z najbardziej potrzebującymi oraz wskazujące na możliwości terapeutyczne w określonych schorzeniach. To aktywność ruchowa stwarza szanse na odnoszenie sukcesów i partnerstwo społeczne chorych. Autor ufa, że zamieszczone teksty wpłyną na poszerzenie wiedzy dotyczącej pracy z osobami o mniejszych możliwościach psychosomatycznych.

Zamieszczone w książce informacje posłużą zapewne skutecznemu pokonywaniu złożonych problemów życiowych niepełnosprawnych i poprawie jakości ich życia.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj