ebook Zwolnienie ze składek ZUS.Tarcza antykryzysowa.Prawo Pracy i ZUS - Opracowanie zbiorowe

Zwolnienie ze składek ZUS.Tarcza antykryzysowa.Prawo Pracy i ZUS

"W ramach tzw. tarczy antykryzysowej dla najmniejszych płatników składek przewidziano 3-miesięczne zwolnienie z obowiązku ich opłacenia. Zwolnienie dotyczy nieopłaconych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, FGŚP, FEP za okres od 1 marca do 31 maja 2020 r. Ze zwolnienia mogą skorzystać także samozatrudnieni, którzy opłacają składki tylko za siebie, jeśli spełniają kryterium dochodowe określone w ustawie. Publikacja zawiera szczegółowe omówienie zagadnienia na konkretnych przykładach, wzór wniosku o zwolnienie z opłacania składek ZUS oraz instrukcję krok po kroku, jak go wypełnić. W publikacji przedstawiono odpowiedzi m.in. na pytania: • Jakie warunki trzeba spełnić, aby skorzystać ze wsparcia? • Czy korzystanie ze zwolnienia wiąże się z utratą prawa do świadczeń na czas choroby? • W jaki sposób i do kiedy należy złożyć wniosek? • Czy przysługuje odwołanie od decyzji odmawiającej zwolnienia? ATUTY PUBLIKACJI: Publikacja zawiera szczegółowe omówienie zagadnienia z konkretnymi przykładami, wzór wniosku o zwolnienie z opłacania składek ZUS oraz instrukcję krok po kroku, jak go wypełnić. "

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj