ebook Zmiany w umowach terminowych Kłopot dla pracodawców, ulga dla pracowników - Paulina Janas,Agata Mierzwa

Zmiany w umowach terminowych Kłopot dla pracodawców, ulga dla pracowników

- Od lutego 2016 r. nowe zasady - Obowiązki pracodawcy wobec Państwowej Inspekcji Pracy Zmiany w kodeksie pracy, które weszły w życie 22 lutego 2016 r. obejmują przede wszystkim umowy na czas określony, ale dotyczą całego kodeksowego katalogu umów o pracę. Rewolucja w umowach terminowych rzutuje też na stosowanie umów na czas nieokreślony. W zamierzeniu ustawodawcy te ostatnie mają być - dzięki zmianom z 22 lutego - zawierane częściej. W opracowaniu m.in.: Co to jest zasada „33 i 3” Zmiany w zatrudnieniu na okres próbny Ograniczenie zatrudnienia na czas określony Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj