ebook Zmiany w księgowości budżetowej .Tarcza antykryzysowa.Samorząd i administracja - praca zbiorowa

Zmiany w księgowości budżetowej .Tarcza antykryzysowa.Samorząd i administracja

"Nadzwyczajne okoliczności nie zwalniają księgowych z wypełniania licznych obowiązków, a tych zwłaszcza teraz jest mnóstwo. Jednocześnie pracownicy działów księgowości muszą wykonywać bieżące zadania oraz przeprowadzać wiele różnych czynności dotyczących zamykania ksiąg rachunkowych i sporządzania wielu sprawozdań (rocznych, kwartalnych, miesięcznych). Tu liczy się nie tylko terminowość zagrożona odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, lecz także rzetelność. Dodatkowo napięte terminy powodują olbrzymi stres. Tego wszystkiego nie ułatwiają także wprowadzane i wydawane w krótkim czasie liczne zmiany przepisów oraz projektowane kolejne. W publikacji odpowiadamy na liczne pytania związane z epidemią, m.in.: • Jakie są nowe terminy składania sprawozdań i informacji przez samorządy • W którym paragrafie klasyfikacji budżetowej ująć zakup maseczek, termometru oraz środków dezynfekujących • W jakich sytuacjach i w jakim zakresie można skorzystać z uprawnień do przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej i dokonać zmian w wieloletniej prognozie finansowej • Czy wójt, burmistrz, prezydent może upoważnić zastępcę i sekretarza gminy do podpisywania sprawozdań budżetowych w zakresie operacji finansowych • Jakie są możliwości udzielania przez JST dodatkowej pomocy publicznej na podstawie ustawy antykryzysowej "

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj