ebook Zmiana imienia i nazwiska. Geneza. Komentarz. Orzecznictwo. Wzory decyzji - Alicja Czajkowska,Barbara Romocka-Tyfel

Zmiana imienia i nazwiska. Geneza. Komentarz. Orzecznictwo. Wzory decyzji

\n\nW publikacji omówiono: \n\n- zasady zmiany imienia lub nazwiska, \n\n- właściwość organów administracji publicznej i tryb postępowania w sprawach zmiany imienia lub nazwiska, \n\n- zalecenia dla urzędów stanu cywilnego dotyczące nadawania imion dzieciom osób obywatelstwa polskiego i narodowości polskiej, \n\n- zaktualizowane opinie Rady Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk dotyczące imion i nazwisk. \n\n Opracowanie zostało wzbogacone o ogólną charakterystykę imion i nazwisk oraz wzory decyzji i pism w sprawie ich zmian. Uwzględnia najnowsze orzecznictwo sądowe oraz prezentuje doświadczenia praktyków – kierowników urzędu stanu cywilnego. \n\nAutorki wyjaśniły zagadnienia stwarzających największe problemy interpretacyjne i wypracowały jednolite stanowisko w kwestiach powodujących trudności stosowania przepisów komentowanej ustawy w praktyce. \n\n Książka przeznaczona jest dla pracowników urzędów stanu cywilnego i organów administracji publicznej, sędziów, adwokatów i radców prawnych zajmujących się omawianą tematyką.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj