ebook Zdarzenia niepożądane w lecznictwie szpitalnym i podstawowej opiece zdrowotnej - Monika Kwiatkowska

Zdarzenia niepożądane w lecznictwie szpitalnym i podstawowej opiece zdrowotnej

\n\nWłaściwa analiza zdarzeń niepożądanych, które spowodowały lub mogły spowodować poważne skutki dla pacjenta to najlepsza gwarancja ciągłej poprawy bezpieczeństwa świadczenia usług medycznych. \n\n W książce omówiono m.in.: przykłady i kategoryzację zdarzeń niepożądanych, które mogą zaistnieć w szpitalu i innych podmiotach podstawowej opieki zdrowotnej; najczęstsze przyczyny ich występowania oraz podział na poszczególne kategorie; narzędzia mogące służyć zmniejszeniu ich liczby, a nawet eliminacji pewnych kategorii tych zdarzeń (np. standardy akredytacyjne, normy ISO, TQM); modelowy system zgłaszania zdarzeń niepożądanych, poszczególne jego etapy, analiza wniosków na przyszłość; definicję i zakres pojęć, z którymi zdarzenia niepożądane są mylone. \n\nAutorka odnosi się także do aktualnej sytuacji służby zdrowia i problemów związanych z pandemią SARS-CoV-2 w obszarze występowania zdarzeń niepożądanych. \n\n Adresaci:\nKsiążka zainteresuje kadrę zarządzającą szpitalami i POZ, pracowników służb ochrony zdrowia, adwokatów i radców prawnych reprezentujących strony poszkodowane a także studentów oraz pracowników naukowych związanych z omawianą tematyką.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj