ebook Zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - Tamara Zimna

Zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

W książce przedstawiono prawne aspekty kontraktowania usług zdrowotnych na tle systemu opieki zdrowotnej finansowanego ze środków publicznych. Scharakteryzowano podstawowe rodzaje umów funkcjonujących na rynku usług zdrowotnych pod względem ich treści, trybu zawarcia oraz kontroli ich realizacji. Dodatkowo omówiono takie zagadnienia, jak: wybór najkorzystniejszego rodzaju umowy ze świadczeniodawcą, możliwości i przeszkody prawne udzielania świadczeń finansowanych ze środków publicznych, termin przedawnienia roszczeń majątkowych świadczeniodawców o zapłatę za wykonane świadczenia zdrowotne, wady i zalety określonych typów umów oraz różnice w stosunku do alternatywnych rozwiązań, orzecznictwo sądowe w wyżej wymienionym zakresie. Na szczególną uwagę zasługuje zaprezentowane w publikacji zestawienie różnych form wykonywania zawodów medycznych z dopuszczalnymi w ustawach sposobami udzielania świadczeń refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ). Adresaci: Opracowanie przeznaczone jest dla podmiotów zamierzających zawrzeć kontrakt z NFZ o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej refundowanych ze środków publicznych, dla podwykonawców kontraktu zawartego z NFZ, a także samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej udzielających zamówienia na świadczenia zdrowotne oraz ich kontrahentów. Będzie cenną pomocą dydaktyczną dla wykładowców i studentów kierunków medycznych, nauk o zdrowiu oraz studiów z zakresu prawa medycznego.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj