ebook Zasiedzenie nieruchomości w praktyce - Antoni Górski,Michał Górski,Jan Paweł Górski

Zasiedzenie nieruchomości w praktyce

Publikacja wyczerpująco omawia temat zasiedzenia nieruchomości. Autorzy analizują nie tylko przepisy Kodeksu cywilnego, lecz także wszystkie istotne aspekty zasiedzenia – zarówno materialne (np. zasiedzenie różnych rodzajów nieruchomości, zasiedzenie prawa użytkowania wieczystego, ograniczenia w zasiedzeniu, zasiedzenie a uwłaszczenie), jak i procesowe (w tym: charakterystykę uczestników postępowania i wniosków dowodowych, zaskarżanie orzeczenia). Ponadto zwracają uwagę na zagadnienia mające zastosowanie po stwierdzeniu nabycia przez zasiedzenie, takie jak wpis do księgi wieczystej czy kwestie podatkowe. Przedstawione rozważania zostały oparte na aktualnym orzecznictwie Sądu Najwyższego i sądów powszechnych oraz poglądach doktryny. W opracowaniu zamieszczono także wzór wniosku o zasiedzenie. Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla sędziów, adwokatów, radców prawnych i notariuszy, jak również dla pracowników wydziałów nieruchomości nadzorujących własność państwa lub samorządu. Będzie przydatna osobom chcącym uregulować tytuł prawny nieruchomości albo broniącym się przed zasiedzeniem.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj