ebook Zasady prawne ochrony środowiska - Piotr Korzeniowski

Zasady prawne ochrony środowiska

Celem niniejszej monografii jest jest przede wszystkim wskazanie podstaw dla dokonania oceny stanu funkcjonowania zasad prawa ochrony środowiska w systemie prawa ochrony środowiska. Książka ta może być użyteczna dla wszystkich, którzy starają się uzyskać naukową wiedzę o zasadach prawnych ochrony środowiska. Czytelnicy mogą uznać za cenny bardziej wyczerpujący zestaw bibliografii – ma on zachęcić do dalszych studiów nad problematyką zasad prawnych ochrony środowiska oraz ułatwić samodzielne poszukiwania w zakresie zależności zachodzących między nimi w ramach systemu prawa ochrony środowiska. Praca opiera się na analizie ustawodawstwa, orzecznictwa oraz literatury. W opracowaniu uwzględniono stan prawa i literatury na dzień 31 lipca 2010 r.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj