ebook Zarządzenia i decyzje dyrektora szkoły w 2014 roku - Małgorzata Celuch,Bogusław Śnieżek,Bożena Winczewska

Zarządzenia i decyzje dyrektora szkoły w 2014 roku

Dyrektor szkoły musi w ciągu roku podjąć kilkadziesiąt ważnych decyzji. Ich formalnym odzwierciedleniem są akty prawa wewnątrzszkolnego czyli zarządzenia dyrektora szkoły. Chociaż zarządzenie nie jest obligatoryjną formą działalności dyrektora szkoły, jednak praktyka szkolna potwierdza, że warto taką formę stosować. Dlatego publikacja "Zarządzenia i decyzje dyrektora szkoły w 2014 roku" zawiera około 70 wzorów zarządzeń dyrektora szkoły wraz z podstawami prawnymi, na jakich się je formułuje oraz omówieniami sytuacji, kiedy dyrektor szkoły powinien je wydać.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj