ebook Zarządzanie strategiczne w samorządach lokalnych - Henryk Gawroński

Zarządzanie strategiczne w samorządach lokalnych

Zjawiska zachodzące we współczesnym demokratycznym społeczeństwie powodują, że mimo postępującej globalizacji gospodarki wzmaga się identyfikacja społeczeństw w wymiarze lokalnym. Głównym celem niniejszej książki jest wskazanie podstawowych problemów i instrumentów zarządzania strategicznego w samorządach lokalnych. Na podstawie analizy aktualnie przyjętych strategii rozwoju lokalnego w samorządach województwa warmińsko-mazurskiego opracowano diagnozę i prognozę strategiczną tych samorządów pod względem poszukiwania modelowych rozwiązań w zakresie określenia strategicznej wizji samorządów lokalnych, zasad budowy ich strategii rozwoju oraz procesu lokalnego zarządzania strategicznego. W wyniku tej analizy zaprezentowano koncepcję lokalnego zarządzania strategicznego obejmującego proces diagnozy i prognozy strategicznej, sformułowanie strategii, jej wdrożenie i ewaluację. \n\n W kolejnych rodziałach ksiażki przedstawiono: problemy zarządzania strategicznego w samorządach lokalnych instrumenty zarządzania strategicznego w samorządach lokalnych analizę procesu lokalnego zarządzania strategicznego i jego zasobowych podstaw z zastosowaniem analizy strategii rozwoju samorządów lokalnych województwa warmińsko-mazurskiego koncepcję lokalnego zarządzania strategicznego. Podstawę publikacji stanowią rzetelne studia literaturowe i analiza źródeł prawa, wsparte analizą strategii rozwoju lokalnego w badanych gminach i powiatach, badaniami ankietowymi oraz obserwacjami własnymi autora i rozmowami sondażowymi z przedstawicielami władz lokalnych. \n\n Adresaci:\n\n Książka jest przeznaczona dla pracowników samorządowych i radnych, pracowników sektora publicznego, menedżerów, pracowników naukowych i studentów interesujących się ta problematyką. \n \n

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj