ebook Zarządzanie instytucjami kredytowymi. Strategie, modele biznesowe i operacyjne - Marek Proniewski,Wojciech Tarasiuk

Zarządzanie instytucjami kredytowymi. Strategie, modele biznesowe i operacyjne

Książka powstała jako rezultat wieloletniego doświadczenia autorów, wyniesionego z prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz zarządzania bankiem na różnych szczeblach decyzyjnych.

Podstawowa tematyka podręcznika dotyczy zmian, jakie zachodzą w systemie bankowym oraz w procesach zarządzania nim. Opisano w nim zarządzanie bankiem z perspektywy średniego szczebla decyzyjnego, z elementami niezbędnymi do zrozumienia intencji strategicznych.

Do najważniejszych zalet publikacji należą:

• optymalne połączenie teoretycznych aspektów bankowości z rozwiązaniami zarządczymi stosowanymi w praktyce, zwłaszcza na szczeblu oddziału,

• modelowe ujęcie zarządzania bankiem, integrujące dorobek wielu dyscyplin naukowych.

W publikacji zagadnienia podstaw bankowości zostały przedstawione jedynie w takim zakresie, jaki jest niezbędny do całościowego ujęcia tematyki zarządzania bankiem. Szczególną uwagę poświęcono zagadnieniu często pomijanemu w innych publikacjach – zarządzaniu działalnością bankową w kontekście różnych modeli biznesowych oraz różnych szczebli zarządzania.

Adresatami publikacji są studenci kierunku finanse i rachunkowość, słuchacze studiów podyplomowych z zakresu finansów i bankowości oraz pracownicy naukowi zajmujący się problematyką zarządzania bankami, pragnący uzyskać wiedzę o charakterze praktycznym.

Polecamy ją również pracownikom banków:

• o małym doświadczeniu zawodowym,

• mającym aspiracje do pełnienia funkcji kierowniczych,

• zainteresowanym wymianą doświadczeń.