ebook Zarządca sukcesyjny przedsiębiorstwa w spadku. Status i charakter prawny - Rafał Wrzecionek

Zarządca sukcesyjny przedsiębiorstwa w spadku. Status i charakter prawny

Jest to pierwsze w literaturze cywilistycznej monograficzne opracowanie istotnej w praktyce i skomplikowanej jurydycznie problematyki cywilnoprawnego statusu i charakteru prawnego zarządcy sukcesyjnego przedsiębiorstwa w spadku. W publikacji uwzględniono sformułowane w literaturze poglądy oraz dokonano ich rozwinięcia. Poszczególne części książki przynoszą istotne ustalenia dla tematu pracy, dotyczące przede wszystkim: prawnej sytuacji przedsiębiorstwa po śmierci przedsiębiorcy, instytucji zarządu sukcesyjnego jako nieznanej dotąd postaci zastępstwa wykonywanego przez zarządcę sukcesyjnego, poszczególnych etapów związanych z powołaniem, odwołaniem i rezygnacją zarządcy. Omówiono także czynności dokonywane przez notariusza w ramach jego nowych kompetencji związanych z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Zaprezentowano zarówno sytuację osób stojących przed koniecznością kontynuacji prowadzenia przedsiębiorstwa po zmarłym przedsiębiorcy, który nie ingerował w kwestię sukcesji przedsiębiorstwa za życia, jak i zagadnienie bezpieczeństwa obrotu, które miał gwarantować udział notariusza przy czynnościach związanych z powołaniem, odwołaniem i rezygnacją zarządcy sukcesyjnego. Adresaci: Książka zainteresuje nie tylko notariuszy, zastępców notarialnych i aplikantów notarialnych, lecz także adwokatów, radców prawnych oraz sędziów.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj