ebook Zakupy poniżej 30 000 euro – praktyczne aspekty związane z zamówieniami podprogowymi - Małgorzata Skóra

Zakupy poniżej 30 000 euro – praktyczne aspekty związane z zamówieniami podprogowymi

Zamawiających publicznych zobowiązanych do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych niewątpliwie ucieszyła informacja o podniesieniu dotychczas obowiązującego progu stosowania ustawy z 14.000 euro do 30.000 euro.
W e-booku przedstawiamy najważniejsze informacje związane z udzielaniem zamówień bez stosowania ustawy Pzp. Zamawiający nie mają bowiem pełnej dowolności w dokonywaniu zakupów poniżej progu bagatelności. Nasz espert daje wskazówki, jak wybrać wykonawcę i nie narazić się na zarzuty organów kotrolnych.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj