ebook Wzory dokumentów w zamówieniach publicznych - praca zbiorowa,Agata Hryc-Ląd,Andrzela Gawrońska-Baran,Kamil Adamiec,Małgorzata Śledziewska

Wzory dokumentów w zamówieniach publicznych

Z publikacji dowiesz się przede wszystkim, jakie dokumenty krok po kroku należy przygotować, zarówno gdy jest się organizatorem przetargu, jak i w przypadku gdy bierze się udział w postępowaniu o zamówienie publiczne jako wykonawca. Poznasz wszystkie etapy procedury od ogłoszeń, przez komisję przetargową, specyfikację istotnych warunków zamówienia, wezwania do wyjaśnień, pisma, zawiadomienia, aż po postępowanie odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą. Każdy ze wzorów zamieszczonych w tej publikacji opatrzony jest praktycznym komentarzem eksperta, dzięki czemu wypełnienie dokumentacji stanie się bezproblemowe.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj