ebook Wzór wspólnotowy i jego zakres ochrony - Lavinia Brancusi

Wzór wspólnotowy i jego zakres ochrony

Prezentowana publikacja poświęcona została zagadnieniom stanowiącym sedno sporów o naruszenie oraz nieważność wzorów wspólnotowych. Implementacja unijnych standardów czyni omawianą problematykę istotną także dla ochrony wzorów przemysłowych na podstawie przepisów krajowych. Przeprowadzono w niej – po raz pierwszy w doktrynie polskiej – wnikliwą analizę podstawowych w tej materii zagadnień, takich jak:

  • szczególne kategorie produktów stanowiących substrat wzoru wspólnotowego;
  • zakres przedmiotowy wyłączeń funkcjonalnych;
  • wykładnię niedookreślonych pojęć stanowiących podstawę testu „odmiennego ogólnego wrażenia” wzoru;
  • specyficzność konstrukcji prawa ze wzoru niezarejestrowanego.

W 2010 r. obroniona przez Autorkę w Instytucie Prawa Cywilnego, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, rozprawa doktorska o zbliżonej tematyce, zdobyła nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w konkursie organizowanym przez Urząd Patentowy w Warszawie na najlepszą pracę naukową związaną z ochroną własności przemysłowej