ebook Wyznaniowa forma zawarcia małżeństwa cywilnego - Artur Mezglewski,Anna Tunia

Wyznaniowa forma zawarcia małżeństwa cywilnego

Prezentowana monografia jest systematycznym wykładem oraz objaśnieniem aktualnych unormowań dotyczących wyznaniowej formy zawarcia małżeństwa cywilnego. Autorzy publikacji - stojąc na krytycznym wobec obowiązujących przepisów stanowisku - wskazują kierunki ich zmian i formułują postulaty de lege lata oraz de lege ferenda.
Książka przydatna będzie w szczególności osobom duchownym oraz urzędnikom stanu cywilnego, a także wszystkim poszukującym wnikliwego ujęcia tematu. Publikacja zawiera bogaty wybór orzecznictwa i literatury, a także indeks rzeczowy.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj