ebook Wpływ regulacji kapitałowych i płynnościowych sektora bankowego na wzrost gospodarczy Polski -

Wpływ regulacji kapitałowych i płynnościowych sektora bankowego na wzrost gospodarczy Polski

W publikacji podjęto oryginalną i udaną próbę prezentacji oceny skutków regulacji Bazylei III na działalność sektora bankowego i wzrost polskiej gospodarki w oparciu o zaawansowane modele ekonometryczne. Ta cenna pozycja książkowa jest adresowana do czytelników, którzy interesują się jakością stanowionych regulacji, do studentów studiujących kierunek ekonomicznej analizy prawa na uczelniach ekonomicznych i na wydziałach prawa oraz do osób zajmujących się profesjonalnie opracowaniem projektów ustaw, szczególnie przygotowujących uzasadnienia. Z recenzji prof. zw. dr. hab. Stanisława Kasiewicza, SGH w Warszawie

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj