ebook Wokół Konwencji Europejskiej. Komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka - Marek Antoni Nowicki,Marek Nowicki

Wokół Konwencji Europejskiej. Komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

Książka przedstawia wyczerpująco dorobek orzeczniczy Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, dotyczący zarówno praw i wolności chronionych w Konwencji, jak i samego strasburskiego mechanizmu dochodzenia ich ochrony. Gruntowne zmiany wprowadzone niedawno w tym mechanizmie powinny być znane wszystkim, którzy chcieliby z niego korzystać. W komentarzu zostało omówionych wiele ważnych wyroków Trybunału wydanych w ostatnim czasie, stanowiących istotne kroki w rozwoju orzecznictwa, a odnoszących się m.in. do: gwarancji praw migrantów i uchodźców, ochrony przed nadużyciami w Internecie, praw osób skazanych na dożywotnie więzienie, obrony podejrzanych w śledztwie, również w sprawach o terroryzm, dostępu do informacji publicznej. Publikacja, znana na rynku od lat, stanowi cenną pomoc w lepszym poznaniu systemu strasburskiego i w skutecznej ochronie podstawowych praw i wolności zarówno przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, jak i sądami krajowymi. Adresaci: Komentarz jest przeznaczony nie tylko dla prawników, lecz także dla wszystkich, którzy zajmują się prawami człowieka.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj