ebook VAT w gminach.Czynności opodatkowane.Prewspółczynnik - Radosław Kowalski

VAT w gminach.Czynności opodatkowane.Prewspółczynnik

"Gminy to z punktu widzenia VAT specyficzne podmioty. Częściowo działają jako podatnicy VAT, a częściowo – jako organy władzy publicznej – nie są podatnikami tego podatku. Już samo przeprowadzenie granicy między tymi dwoma sferami działalności gmin bywa trudne, a tymczasem dotykają je także innego rodzaju trudności – poczynając od konsekwencji przeprowadzonej w 2016 r. centralizacji VAT, a kończąc na licznych, bieżących zmianach przepisów, choćby tych dotyczących podzielonej płatności czy JPK. Od 2016 r. jednostki sektora finansów publicznych borykają się także z obliczaniem kwoty podatku naliczonego na podstawie tzw. prewspółczynnika oraz ze związaną z tym korektą dokonywaną po zakończeniu roku. Publikacja wskazuje, jak: • prawidłowo identyfikować działalność gmin jako podatników i niepodatników VAT, • rozliczać na gruncie VAT wybrane świadczenia realizowane przez gminy (pomoc społeczna, parkowanie, wywóz odpadów), • prawidłowo rozliczać dotacje, • wyznaczyć preproporcję, • odliczać podatek naliczony, • prowadzić ewidencję VAT, • stosować podzieloną płatność, • przeprowadzać korektę roczną. Całość jest opatrzona bogatym, najnowszym orzecznictwem administracyjnym i sądowym, przykładami oraz licznymi fragmentami interpretacji indywidualnych wydawanych w sprawach gmin i dotyczących ich codziennej działalności. "

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj