ebook VAT 2020 - Opracowanie zbiorowe

VAT 2020

Publikacja zawiera: • ujednolicony tekst ustawy o VAT uwzględniający wszystkie zmiany w VAT wprowadzane z dniem 1 stycznia 2020 r., a także te opublikowane i wprowadzane w późniejszym terminie, • komplet przepisów wykonawczych (rozporządzeń) wydanych do ustawy o VAT w wersjach obowiązujących od 1 stycznia 2020 r., • przewodnik po zmianach w przepisach VAT, dzięki któremu można łatwo zapoznać się z katalogiem wprowadzanych zmian, opisem zmiany, a także z oceną przewidywanych skutków nowelizacji. Przypomnijmy, że z dniem 1 stycznia 2020 r. w ustawie o VAT pojawi się: • zakaz wystawiania faktur do paragonów niezawierających NIP-u nabywcy, • sankcja za wystawienie faktury z naruszeniem tego obowiązku – w wysokości 100% podatku wykazanego na fakturze, • sankcja za ujęcie w ewidencji faktury wystawionej do paragonu niezawierającego NIP – w wysokości dodatkowego zobowiązania podatkowego równego 100% podatku wykazanego na fakturze. Ponadto od kwietnia 2020 r.: • w pełni zacznie funkcjonować nowa matryca VAT, czyli nowe zasady identyfikacji stawek VAT oparte na kodach CN (w przypadku towarów) i klasyfikacji PKWiU 2015 (w przypadku usług), • zacznie w pełni obowiązywać ochrona wynikająca z wiążących informacji stawkowych (WIS), • zostaną wprowadzone uproszczenia formalne związane z korzystaniem z ulgi na złe długi, • zostanie zlikwidowany obowiązek oddzielnego składania deklaracji VAT i plików – oba te dokumenty będą składane w formie jednego pliku JPK (zmiana ta obejmie część podatników od kwietnia, pozostali podatnicy będą mieli czas na przygotowanie się do wykonania tego obowiązku od 1 lipca 2020 r.), • wprowadzona zostanie procedura składania korekt informacji o ewidencji oraz sankcja w wysokości 500 zł za każdy nieskorygowany błąd. Kolejne zmiany planowane są od lipca 2020 r. – w zakresie rozliczania importu towarów. Wszystkie zmiany w VAT – znane na dzień publikacji niniejszego opracowania – zostały uwzględnione w treści ujednoliconych przepisów oraz opisane przez ekspertów w przewodniku po zmianach.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj