ebook Ustawa o akredytacji w ochronie zdrowia. Komentarz - Damian Wąsik

Ustawa o akredytacji w ochronie zdrowia. Komentarz

Komentarz zawiera wnikliwą analizę przepisów ustawy o akredytacji w ochronie zdrowia i jej aktów wykonawczych regulujących zasady potwierdzenia spełniania przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych tzw. standardów akredytacyjnych. Szczególną uwagę poświęcono takim zagadnieniom, jak: znaczenie standardów akredytacyjnych w podnoszeniu jakości prowadzonej działalności leczniczej oraz zwiększaniu konkurencyjności podmiotów leczniczych, zakres procedury oceniającej i uprawnień wizytatorów, procedowanie nad udzieleniem rekomendacji, zasady funkcjonowania Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia i Rady Akredytacyjnej. W komentarzu wyjaśniono wątpliwości dotyczące procedury oceniającej, zasad funkcjonowania organów przeprowadzających to postępowanie oraz reguł opracowywania dokumentacji akredytacyjnej. Autor analizuje regulacje prawne związane z opracowaniem raportu po wizytacji i głosowaniem nad udzieleniem rekomendacji oraz środki zaskarżenia rozstrzygnięć niekorzystnych dla podmiotów leczniczych. W książce zamieszczono najważniejsze wzory umów. Adresaci: Publikacja przeznaczona jest przede wszystkim dla pracowników podmiotów leczniczych uczestniczących w przygotowaniach do procedury oceniającej. Zainteresuje też prawników prowadzących obsługę prawną podmiotów leczniczych.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj