ebook Urlop wypoczynkowy: wymiar i udzielanie 35 przykładów z praktyki - praca zbiorowa

Urlop wypoczynkowy: wymiar i udzielanie 35 przykładów z praktyki

Nabycie prawa do urlopu wiąże się ściśle z pozostawaniem w stosunku pracy. Decyduje o tym okoliczność, czy pracownik uprzednio był zatrudniony na podstawie umowy o pracę, a jeśli tak, to czy pierwsza praca, jaką wykonywał, przypadała w tym samym roku, w którym został zatrudniony.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj