ebook Umowa o dział spadku - Jakub Biernat

Umowa o dział spadku

Stan prawny na 10.11.2007 r. Dział spadku należy do tych instytucji z zakresu prawa spadkowego, które odgrywają szczególnie istotną rolę w praktyce, tak z perspektywy ochrony interesów spadkobierców, jak i innych osób. Przez dział spadku realizują się bowiem podstawowe cele prawa spadkowego w razie, gdy do dziedziczenia powołany jest więcej niż jeden podmiot. Unormowanie umowy o dział spadku w polskim prawie cywilnym trudno uznać za charakteryzujące się przejrzystością i precyzją. Przeciwnie - budzi ono poważne wątpliwości, również w odniesieniu do kwestii o fundamentalnym znaczeniu. Niniejsza publikacja jest pierwszym w literaturze polskiej opracowaniem monograficznym poświęconym omówieniu i ocenie regulacji dotyczącej umowy o dział spadku na gruncie obowiązującego materialnego prawa cywilnego. Recenzje: "[... ]Recenzowana praca składa się z wprowadzenia, w którym Autor przedstawia swoje podstawowe założenia, ośmiu rozdziałów oraz zakończenia, pozwalającego na podsumowanie wyników przeprowadzonych badań. [...]" więcej w zakładce Recenzje

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj