ebook Szkolenie okresowe bhp kasjera - sprzedawcy - Waldemar Klucha

Szkolenie okresowe bhp kasjera - sprzedawcy

Osoba wykonująca prace kasjera sprzedawcy powinna posiadać niezbędną wiedzę w zakresie bezpiecznych metod jej wykonywania. Dlatego właśnie tak istotne jest właściwe przeszkolenie pracownika zatrudnionego na tym stanowisku, a szczególnie ważne jest uświadomienie mu zagrożeń, jakie mogą wystąpić w jego pracy.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj