ebook System podatkowy. Zarys wykładu - Robert Wolański

System podatkowy. Zarys wykładu

W podręczniku omówiono najważniejsze zagadnienia dotyczące podatków i prawa podatkowego. Przybliżono także wybrane elementy systemów podatkowych i procesu harmonizacji podatków w Unii Europejskiej oraz stopień dostosowania polskich regulacji do unormowań unijnych. W opracowaniu przedstawiono m.in. takie tematy jak: istota podatku jako instytucji prawnej; miejsce prawa podatkowego w systemie prawnym, jego źródła i wykładnia; konstrukcje podatków w Polsce, zwłaszcza w zakresie podatków dochodowych i podatków obrotowych; organy podatkowe i ich kompetencje; zobowiązania podatkowe i postępowanie podatkowe; wybrane zagadnienia międzynarodowego prawa podatkowego. Adresaci: Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla studentów wydziałów prawa, administracji, ekonomii i zarządzania. Może być też wykorzystana na kursach podyplomowych i szkoleniach. Zainteresuje również doradców podatkowych i pracowników aparatu skarbowego.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj