ebook Swoboda przemieszczania się w prawie międzynarodowym, prawie Unii Europejskiej i polskim prawie krajowym. Przegląd zagadnień - Leszek Wiśniewski,Mateusz Maria Bieczyński

Swoboda przemieszczania się w prawie międzynarodowym, prawie Unii Europejskiej i polskim prawie krajowym. Przegląd zagadnień

Z Recenzji: Recenzowane opracowanie stanowi bardzo rzetelne, solidne i dobrze udokumentowane, zawierające w swojej treści wiele cennych spostrzeżeń i konkluzji, studium jednej z podstawowych wolności jednostki: swobody przemieszczania się oraz wyboru miejsca pobytu. Jest to zarazem dzieło nowatorskie, podejmujące problemy, które nie stanowiły dotąd przedmiotu pogłębionych analiz w polskiej literaturze naukowej z zakresu nauk prawnych. Poza tym należy jeszcze podkreślić, że wywody Autorów zostały sformułowane w sposób komunikatywny oraz poparte trafną interpretacją obowiązujących regulacji prawnych i dotychczasowego dorobku doktryny. Prof. Stanisław Bożyk

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj