ebook Swoboda działalności gospodarczej. Próba oceny polskich regulacji prawnych - Jacek Sobczak,Jakub Kabza,Łukasz Strzępek,Wojciech Białogłowski,Jadwiga Glumińska-Pawlic,Dominika Łukawska-Białogłowska,Anna Rogacka-Łukasik,Bogusław Przywora prof. UJD,Anna Deryng-Dziuk,Olgierd Kucharski,Aleksander Lipiński,Jacek Obidowski,Adam Wróbel,Aleksander Wróbel LL.M.,Ewelina Żelasko-Makowska prof. UJD,Katarzyna du Vall,Izabela Felczak-Poturnicka,Justyna Jasińska-Rudzka,Łukasz Jurek,Michał Kiedrzynek,Mateusz Maślanka,Karolina Paluszek,Jarosław Poturnicki,Patrycja Sołtysiak,Paweł Szecówka,Marcin Tomasiewicz

Swoboda działalności gospodarczej. Próba oceny polskich regulacji prawnych

Monografia stanowi pokłosie badań prowadzonych w ramach Pracowni Analiz Prawnych na Wydziale Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie.

Praca wpisuje się w aktualny trend prowadzenia interdyscyplinarnych badań naukowych obejmujących różne dziedziny prawa, począwszy od rozważań teoretycznoprawnych, poprzez obszary związane z prawem konstytucyjnym i administracyjnym, a kończąc na szczegółowych zagadnieniach z zakresu prawa gospodarczego i podatkowego. W prezentowanej pracy nie pominięto także istotnych kwestii proceduralnych.

Opracowania zawarte się w monografii mają zróżnicowany charakter, bowiem z jednej strony dotyczą ogólnych zasad ustrojowych w odniesieniu do wolności działalności gospodarczej (w tym w odniesieniu do ograniczeń wprowadzonych w stanie pandemii COVID-19), z drugiej zaś odnoszą się do szczegółowych zagadnień związanych z prowadzeniem i swobodą działalności gospodarczej z perspektywy różnych gałęzi prawa. Argumentem determinującym wybór problemów była ich społeczna doniosłość i użyteczność.

Publikacja została opracowana przez zespół doświadczonych prawników naukowo-dydaktycznych. Wszystkie opracowania eksponują wiedzę, poglądy i analizę istotną z punktu widzenia społeczno-gospodarczego. Monografia stanowi cenną pomoc dla teoretyków prawa i administracji, pracowników administracji publicznej, a także studentów prawa, administracji, ekonomii czy politologii.

Prof. dr hab. Lidia Zacharko

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj