ebook Sposoby realizacji zadań publicznych - Bogdan Dolnicki

Sposoby realizacji zadań publicznych

Publikacja stanowi zbiór referatów zaprezentowanych podczas konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Prawa Samorządu Terytorialnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w dniach 10-11 marca 2016 r., dotyczącej nowych form udziału społeczeństwa w zarządzaniu jednostkami samorządu terytorialnego. Książka zawiera również artykuły przygotowane przez uczestników konferencji jako rezultat dyskusji i dalszych inspirowanych nią przemyśleń. W opracowaniu przedstawiono m.in.: zasadę subsydiarności jako podstawę realizacji zadań publicznych, podział zadań publicznych, zadania gminy, powiatu i województwa, formy organizacyjnoprawne realizacji zadań samorządu terytorialnego, kwestię zlecania zadań komunalnych, zagadnienie prywatyzacji zadań publicznych (partnerstwo publiczno-prywatne). Adresaci: Książka przeznaczona jest dla teoretyków i praktyków samorządu terytorialnego oraz administracji publicznej, a także studentów prawa, administracji, politologii i nauk pokrewnych.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj