ebook Specyfika wykładni prawa karnego w kontekście brzmienia i celu prawa Unii Europejskiej - Michał Rams

Specyfika wykładni prawa karnego w kontekście brzmienia i celu prawa Unii Europejskiej

W książce przedstawiono obowiązek wykładni prawa krajowego w kontekście brzmienia i celu prawa Unii Europejskiej w świetle zagadnień o charakterze karnoprawnym. Wskazano na metodę i sposób prowadzenia wykładni zgodnej w obszarze prawa karnego materialnego i procesowego, co ma szczególne znaczenie w sytuacji coraz większej kompetencji Unii w tych dziedzinach. W pracy zanalizowano m.in.: rozwój i charakterystykę obowiązku wykładni zgodnej prawa krajowego, zakres i przedmiot wykładni zgodnej oraz jej granice, konsekwencje niezasadnego pominięcia obowiązku wykładni zgodnej prawa krajowego, wybrane orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego oraz Sądu Najwyższego i sądów powszechnych z okresu poakcesyjnego. Adresaci: Publikacja jest przeznaczona dla praktyków stosowania prawa, tj. sędziów, adwokatów, radców prawnych, dla pracowników naukowych oraz aplikantów zawodów prawniczych.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj