ebook Regulamin wynagradzania - Bożena Lenart

Regulamin wynagradzania

Z e-booka można dowiedzieć się m.in.:
• Czy może być kilka odmiennych systemów wynagradzania dla różnych pracowników;
• Co to znaczy, że wynagrodzenie należy przyporządkować do grup pracowników;
• Jak powiadomić o dodatku do płacy minimalnej;
• Czy trzeba wspominać w regulaminie o dodatkach z Kodeksu pracy;
• Jak może wyglądać zapis o:
– dodatku za nadgodziny lub dodatku nocnym,
– wynagrodzeniu chorobowym i przestojowym,
– obowiązkowych odprawach,
– dodatku za pracę szkodliwą,
– dodatku funkcyjnym,
– dodatku stażowym,
– premii,
– nagrodzie,
– nagrodzie jubileuszowej;
• Co zapisać w postanowieniach końcowych.

Dodaj komentarz


Ta książka porusza bardzo ważny społecznie problem. I do tego robi to w sposób dokładny, poważny i ciekawy. Poleca zapoznanie się z nią.

Aleksandra Skibińska - 6 kwietnia 2013 20:35

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj