ebook Przewodnik po zmianach w VAT od 1 lipca 2015 r - Opracowanie zbiorowe

Przewodnik po zmianach w VAT od 1 lipca 2015 r

Publikacja zawiera tabelaryczne zestawienie treści przepisu przed i po nowelizacji od 1 lipca 2015 r. wyjaśnienia i komentarze ekspertów do każdego zmienionego przepisu omówienie zmian w rozporządzeniach wykonawczych.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj