ebook Proces cywilny. Sprawa o zadośćuczynienie i odszkodowanie. Od wniesienia pozwu do prawomocnego wyroku [PRZEDSPRZEDAŻ] - Aleksandra Partyk,Tomasz Partyk

Proces cywilny. Sprawa o zadośćuczynienie i odszkodowanie. Od wniesienia pozwu do prawomocnego wyroku [PRZEDSPRZEDAŻ]

\n\nW książce omówiono praktyczne stosowanie przepisów postępowania cywilnego na przykładzie procesu o odszkodowanie. Odmiennie od większości opracowań zajmujących się tą problematyką postępowanie cywilne przedstawiono tu według porządku chronologicznego czynności procesowych, nie zaś według systematyki kodeksowej. \n\nKażda czynność procesowa została zobrazowana stosownym wzorem pisma procesowego, orzeczenia lub zarządzenia. Zagadnienia o szczególnie istotnym znaczeniu praktycznym autorzy poddali analizie w poszerzonych komentarzach naukowych, prezentujących wybrane instytucje prawnoprocesowe na gruncie poglądów nauki prawa oraz dorobku orzecznictwa sądowego. \n\n Adresaci:\nPublikacja jest przeznaczona dla studentów prawa, aplikantów zawodów prawniczych i osób przygotowujących się do egzaminów na aplikacje, pełnomocników procesowych oraz wszystkich poszukujących praktycznych informacji, które ułatwią przygotowanie się do uczestnictwa w procesie cywilnym.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj