ebook Prewspółczynnik w jednostkach budżetowych.Wskaźnik roczny i korekta - Radosław Kowalski

Prewspółczynnik w jednostkach budżetowych.Wskaźnik roczny i korekta

Od 1 stycznia 2016 r. jednostki sektora finansów publicznych będące podatnikami VAT, dokonując zakupów towarów i usług – wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza – obliczają kwoty podatku naliczonego na podstawie tzw. prewspółczynnika. Obliczenia te mają charakter wstępny. Po zakończeniu roku należy dokonać korekty odliczonego podatku z uwzględnieniem prewspółczynnika obliczonego na podstawie ostatecznych danych. Publikacja szczegółowo omawia: • zasady wyznaczania preproporcji, • odliczanie za jej pomocą podatku naliczonego, • zasady prowadzenia ewidencji, • stosowanie podzielonej płatności w jednostkach odliczających VAT według prewspółczynnika, • zasady korekty rocznej. Całość jest opatrzona bogatym orzecznictwem administracyjnym i sądowym, przykładami oraz licznymi fragmentami interpretacji indywidualnych obrazujących problemy, z którymi jednostki rozliczające VAT przy użyciu prewspółczynnika spotkały się w swojej codziennej działalności. Publikacja skierowana jest przede wszystkim do osób, które w ramach wykonywanych obowiązków będą zobligowane do stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w jednostkach budżetowych. Są to w szczególności osoby zatrudnione w jednostkach samorządu terytorialnego i w centrach usług wspólnych.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj