ebook Prawo leśne w praktyce - Jan Chmielewski

Prawo leśne w praktyce

W książce, na tle podstawowych pojęć oraz instytucji z zakresu teorii prawa oraz prawa administracyjnego, zostały omówione regulacje prawa leśnego. Publikacja przybliża je również na przykładzie aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych. Autor przedstawił m.in. takie zagadnienia jak: źródła prawa leśnego oraz zasady prawa leśnego i gospodarki leśnej; możliwe do wyodrębnienia kategorie lasów, organizację i kompetencje administracji leśnej; kwestie odpowiedzialności w prawie leśnym, z podziałem na odpowiedzialność karną, cywilną oraz administracyjną. Adresaci: Publikacja jest przeznaczona dla prawników praktyków – adwokatów, radców prawnych i sędziów – oraz pracowników naukowych zajmujących się prezentowaną tematyką, a także dla pracowników Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, w tym pracowników Służby Leśnej, oraz wszystkich, którym lasy są z różnych przyczyn bliskie.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj