ebook Prawo karne i kryminologia wobec kryzysów XXI w. - Emil W. Pływaczewski,Emilia Jurgielewicz-Delegacz,Diana Dajnowicz-Piesiecka

Prawo karne i kryminologia wobec kryzysów XXI w.

Publikacja dotyczy współczesnych problemów z zakresu kryminologii, prawa karnego, socjologii i patologii społecznych. Zamieszczone w niej teksty odnoszą się do kryzysów, z jakimi mierzy się zarówna Polska, jak i inne kraje świata w XXI w., takich, jak m.in. kryzys migracyjny, gospodarczy czy klimatyczny. Czytelnik znajdzie tu omówienie m.in. zagadnień takich, jak: • przestępczość w dobie pandemii COVID-19; • problemy migracyjne; • przemoc położnicza, prawnokarne aspekty przerwania ciąży oraz błędów medycznych; • przestępczość w internecie (hazard, stalking, patostreaming); • wykroczenia przeciwko zwierzętom i tzw. zielona przestępczość. W monografii zaprezentowano wyniki różnorodnych badań, które często mają charakter interdyscyplinarny. Opracowanie zainteresuje adwokatów, radców prawnych, sędziów, prokuratorów, a także pracowników naukowych i studentów. „Łącznie w monografii znajduje się ponad 50 tekstów, których autorami są zarówno profesorowie, doktorzy, jak i doktoranci oraz studenci. Fakt tak dużej różnorodności Autorów, ich stopni, tytułów naukowych oraz reprezentowanych ośrodków akademickich budzi uznanie, jest to (…) prawdziwa platforma wymiany poglądów, doświadczeń naukowych”. z recenzji prof. Jerzego Sarneckiego

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj