ebook Prawo i proces karny skarbowy - Jarosław Zagrodnik,Leszek Wilk

Prawo i proces karny skarbowy

Podręcznik "Prawo i proces karny skarbowy" zawiera systemowe omówienie podstawowych problemów naukowych i praktycznych materialnego i procesowego prawa karnego skarbowego w układzie podręcznikowym. Książka oparta jest na stanie prawnym obowiązującym w dniu 31 marca 2019 r.

Ze względu na dużą niestabilność prawa karnego skarbowego i jeszcze większą gałęzi z nim powiązanych zamiast przesadnie drobiazgowej prezentacji stanu prawnego niosącej ryzyko szybkiej dezaktualizacji autorzy skupili się na usystematyzowaniu zagadnień, wskazaniu na istotę i funkcje poszczególnych konstrukcji karnoskarbowych i wyeksponowaniu specyfiki tej gałęzi prawa w nadziei, że da to odbiorcy pewien kanon trwałych podstaw do orientowania się w skomplikowanej i szybko zmieniającej się materii normatywnej.

Najnowsze projektowane zmiany zawarte w projekcie nowelizacji KKS z 21.12.2018, będącym przedmiotem prac legislacyjnych na etapie drukowania tej książki zaznaczono i omówiono w sposób czytelny i przejrzysty w zakończeniu poszczególnych fragmentów treści.

Treść podręcznika została podzielona na 3 części, w których znajdziesz omówienie zagadnień dotyczących m.in.:

  • Zasad odpowiedzialności karnej skarbowej,
  • Systemu środków penalnych prawa karnego skarbowego,
  • Przestępstw i wykroczeń skarbowych,
  • Procesu karnego skarbowego,
  • Zabezpieczenia majątkowego i zatrzymania rzeczy,
  • Postępowania nakazowego i postępowania w stosunku do nieobecnych.

Przedstawione zagadnienia są niezbędne studentom i aplikantom oraz przydatne praktykom i przedstawicielom nauki.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj