ebook Prawo handlowe dla studentów i praktyków - Małgorzata Modrzejewska,Józef Okolski,Marek Safjan,Dominika Opalska,Marta Litwińska-Werner,Dominika Wajda,Cezary Wiśniewski,Jacek Krauss,Jerzy Andrzej Modrzejewski,Anne-Marie Weber,Jerzy Modrzejewski

Prawo handlowe dla studentów i praktyków

\n\nPodręcznik stanowi kompendium wiedzy z zakresu prawa handlowego i omawia wszystkie najważniejsze instytucje tej dziedziny prawa. \n\n W książce przedstawiono m.in.:\n - charakterystykę przedsiębiorców, w tym przede wszystkim spółek prawa handlowego,\n - prawo umów gospodarczych,\n - postępowanie upadłościowe i prawo restrukturyzacyjne,\n - spółkę europejską, europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych oraz spółdzielnię europejską,\n - prawo papierów wartościowych i rynku kapitałowego,\n - podstawy ochrony prawnej konkurencji. \n\nW opracowaniu uwzględniono także m.in. zmiany ustawodawcze w prawie ochrony przed nieuczciwą konkurencją, przepisy o prostej spółce akcyjnej, jak również dotyczące powszechnej dematerializacji akcji spółek akcyjnych. \n\n Redaktorami naukowymi podręcznika i jego współautorami są prof. dr hab. Józef Okolski i doc. dr Małgorzata Modrzejewska. Zespół autorów tworzą pracownicy naukowi Katedry Prawa Handlowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego – doc. dr Jerzy Modrzejewski, dr hab. Marta Litwińska-Werner, dr hab. Dominika Wajda i dr Anne-Marie Weber, a także osoby współpracujące z Wydziałem – prof. dr hab. Marek Safjan, dr Cezary Wiśniewski i dr Jacek Krauss.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj