ebook Prawo autorskie. Wzory umów z komentarzem Edytowalne wzory dostępne na stronie internetowej - Piotr Ślęzak

Prawo autorskie. Wzory umów z komentarzem Edytowalne wzory dostępne na stronie internetowej

Publikacja przedstawia wzory ponad 60 typów umów z zakresu prawa autorskiego z komentarzami oraz ogólne zasady ich zawierania. Czwarte wydanie zostało rozszerzone o rozdział dotyczący nowych technologii, zawierający wzory i objaśnienia do umów: • o dygitalizację utworu, • o korzystanie ze sztucznej inteligencji, • o udział w stworzeniu gry komputerowej i o rozpowszechnieniu jej w Internecie, • o stworzenie i rozpowszechnienie bazy danych, • o udostępnienie utworów on-demand W opracowaniu znajdują się również wzory umów: – o stworzenie utworu muzycznego, – o wykonanie koncertu, – o sfilmowanie utworu literackiego, – między producentem a autorem scenariusza, – z ilustratorem, – z tłumaczem, – o rejestrację i utrzymanie domeny internetowej, − o wystawienie dramatu. Publikacja zawiera wzory pism dostępne w wersji elektronicznej do pobrania ze strony www.prawo-autorskie-wzory-4.wolterskluwer.pl po wpisaniu zamieszczonego w książce kodu aktywacyjnego. Wzory można modyfikować i dostosowywać do indywidualnych potrzeb. Książka jest przeznaczona dla osób zawierających umowy z zakresu prawa autorskiego w działalności gospodarczej i zawodowej, a zwłaszcza dla pracowników wydawnictw, organizatorów imprez kulturalnych, producentów filmowych, telewizyjnych i multimedialnych, fotografów i muzyków. Zainteresuje również adwokatów i radców prawnych zajmujących się tą dziedziną. Jako pomoc dydaktyczna może służyć także studentom prawa oraz kierunków artystycznych.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj