ebook Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne.Testy. Kazusy - Piotr Gołaszewski,Janusz Borkowski

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne.Testy. Kazusy

W podręczniku zaprezentowano koncepcje instytucji procesowych postępowania administracyjnego i postępowania sadowoadministracyjnego oraz ich stosowanie w praktyce ukształtowane orzecznictwem sądów administracyjnych. Uwzględniono nowe rozwiązania prawne, przedstawiono zmiany w przyjętej linii orzeczeń sądów administracyjnych, nowe sposoby gwarancji dobrowolnego wykonania obowiązków. W najnowszym wydaniu uwzględniono ostatnie zmiany dotyczące m.in.: właściwości sądów administracyjnych przez wprowadzenie nowych środków zaskarżenia uruchomiających postępowanie w procedurze uproszczonej, co do kryteriów zgodności z prawem zaskarżonego działania, jak i trybu rozpoznania oraz przyjętej w tym zakresie dwuinstancyjności, właściwości sądu administracyjnego ze względu na rozwiązania przyjęte w ustawach regulujących podstawy prawne działania organów administracji publicznej, rozbudowania w postępowaniu sądowoadministracyjnym mediacji dla polubownego zakończenia sporu, nowych technik komunikacji sądu administracyjnego ze stronami i uczestnikami postępowania sądowoadministracyjnego. Adresaci: Książka jest polecana jako podręcznik podstawowy na kierunkach studiów: prawo, administracja.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj