ebook Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne.Testy. Kazusy - Wojciech Piątek,Andrzej Skoczylas,Wojciech Sawczyn,Piotr Gołaszewski,Janusz Borkowski,Katarzyna Celińska-Grzegorczyk,Jan Olszanowski,Andrzej Paduch

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne.Testy. Kazusy

Podręcznik zawiera kompleksowe opracowanie problematyki polskiego postępowania administracyjnego - zarówno ogólnego, jak i egzekucyjnego - oraz postępowania sądowoadministracyjnego. Oprócz objaśnień dotyczących poszczególnych instytucji postępowań administracyjnych oraz procesu sądowoadministracyjnego książka omawia: • problematykę czynności procesowych, • zależności występujące między wskazanymi postępowaniami, • odrębności, jakie w stosunku do tych postępowań zostały przewidziane w ustawach szczególnych, • warunki rozstrzygania sporów kompetencyjnych, • ustrój sądów administracyjnych, • postępowanie dyscyplinarne i immunitetowe w sądownictwie administracyjnym. W podręczniku uwzględniono najnowsze zmiany postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego. Autorzy starali się połączyć teorię oraz praktykę prawa procesowego. W tym celu posłużyli się przykładami obrazującymi jego działanie w praktyce, co powinno nie tylko ułatwić przygotowanie do egzaminu, lecz także zapewnić lepsze zrozumienie analizowanej tematyki. Opracowanie zawiera zestawy pytań wprowadzających do zagadnień przedstawianych w poszczególnych rozdziałach oraz krótkie podsumowania najważniejszych kwestii.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj