ebook Polityka pieniężna Europejskiego Banku Centralnego i Systemu Rezerwy Federalnej w latach 2000-2017 - Maciej Bolisęga

Polityka pieniężna Europejskiego Banku Centralnego i Systemu Rezerwy Federalnej w latach 2000-2017

MONOGRAFIA NAUKOWA Polityka monetarna oraz polityka fiskalna stanowią dwa główne narzędzia, jakie władze publiczne wykorzystują w prowadzeniu polityki ekonomicznej kraju lub obszaru gospodarczego. Autor analizuje uwarunkowania i skutki polityki pieniężnej prowadzonej w strefie euro oraz w Stanach Zjednoczonych, ze szczególnym uwzględnieniem decyzji podejmowanych w trakcie globalnego kryzysu finansowego w latach 2007–2008. Na podstawie przeprowadzonej analizy dowodzi, że systemowe uwarunkowania Europejskiego Banku Centralnego i Systemu Rezerwy Federalnej wpływają na sposób prowadzenia oraz skutki polityki pieniężnej. Analiza obejmuje uwarunkowania legislacyjne, zakres mandatu do prowadzenia polityki pieniężnej, instrumenty pozostające w dyspozycji banków centralnych, mechanizm transmisji impulsów monetarnych, jak również ocenę efektów wynikających z decyzji podejmowanych przez władze monetarne. Dzięki zastosowaniu modelowania ekonometrycznego autor dokonuje oceny prowadzenia ekspansywnej i niekonwencjonalnej polityki monetarnej w sytuacji globalnego kryzysu finansowego, którego następstwem była recesja w strefie euro i w Stanach Zjednoczonych. *** Maciej Bolisęga – doktor nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse, ekonomista w Banku Inwestycyjnym UBS oraz adiunkt w Katedrze Rynków Finansowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Od wielu lat zajmuje się prognozami makroekonomicznymi gospodarki amerykańskiej. Okładka Strona tytułowa Strona redakcyjna Spis treści Wprowadzenie Rozdział 1. Istota, cele i uwarunkowania polityki monetarnej 1.1. Funkcje oraz zadania banków centralnych 1.2. Regulacje prawne banków centralnych 1.3. Niezależność banku centralnego 1.4. Narzędzia oraz mechanizm transmisji impulsów polityki monetarnej 1.5. Polityka pieniężna w ujęciu równowagi ogólnej Rozdział 2. Analiza polityki monetarnej Fed i EBC 2.1. Geneza i mechanizmy działania Fed i EBC 2.2. Uwarunkowania prawne i instytucjonalne analizowanych banków centralnych 2.3. Instrumenty polityki pieniężnej banków centralnych w Stanach Zjednoczonych i strefie euro 2.4. Polityka pieniężna Fed i EBC w okresie przed globalnym kryzysem finansowym 2.5. Reakcja banków centralnych na globalny kryzys finansowy 2.6. Badania wpływu luzowania ilościowego na rynki finansowe i gospodarkę 2.7. Modelowanie wpływu luzowania ilościowego na aktywność gospodarczą w Stanach Zjednoczonych i w strefie euro Rozdział 3. Wprowadzenie do modelowania wpływu luzowania ilościowego na aktywność gospodarczą 3.1. Regresja liniowa szeregów czasowych 3.2. Analiza przyczynowości w sensie Grangera 3.3. Model wektorowej autoregresji (VAR) 3.4. Modele strukturalne VAR (SVAR) Rozdział 4. Wpływ luzowania ilościowego na aktywność gospodarczą w Stanach Zjednoczonych i w strefie euro w świetle badań empirycznych 4.1. Wstępna analiza danych 4.2. Analiza przyczynowości oraz kointegracji szeregów czasowych 4.3. Estymacja modelu 4.4. Funkcja odpowiedzi na impuls oraz interpretacja uzyskanych wyników Rozdział 5. Podsumowanie Bibliografia Spis tabel Spis rysunków

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj