ebook Podatkowy zakład zagraniczny - Rafał Lipniewicz

Podatkowy zakład zagraniczny

W publikacji dokonano prawnopodatkowej analizy instytucji zakładu zagranicznego, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu, jaki rozwój tzw. gospodarki cyfrowej wywiera na tradycyjną konstrukcję prawną zakładu. Ponadto szczególną uwagę poświęcono kwestii wykorzystywania przez przedsiębiorstwa działające w skali międzynarodowej instytucji zakładu do unikania opodatkowania oraz zmianom zaproponowanym przez OECD, które mają temu zjawisku przeciwdziałać. Omówiono również planowane zmiany komentarza do Konwencji modelowej OECD w kontekście projektu BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) oraz zaprezentowano koncepcję zakładu wirtualnego. W opracowaniu przedstawiono m.in.: źródła regulacji prawnej zakładu, zakład typu podstawowego, budowlanego, agencyjnego oraz usługowego, zakład w kontekście obrotu elektronicznego, ogólne warunki uznania spółki powiązanej za zakład, przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania z wykorzystaniem zakładu – BEPS Action, ogólne zasady przypisywania zysków zakładowi w Konwencji modelowej OECD, unikanie powstania zakładu ze względu na przygotowawczy bądź pomocniczy charakter działalności, koncepcję zakładu w świetle prawa Unii Europejskiej. Adresaci: Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów, sędziów sądów administracyjnych oraz pracowników administracji podatkowej. Będzie cennym źródłem wiedzy dla wykładowców akademickich, studentów prawa i wszystkich osób chcących pogłębić wiedzę z omawianej tematyki.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj