ebook PIT-11 – zasady sporządzania i problemy z wypełnianiem po zmianach - Grzegorz Ziółkowski

PIT-11 – zasady sporządzania i problemy z wypełnianiem po zmianach

" Początek każdego roku to okres wystawiania przez płatników informacji podatkowych za poprzedni rok. Do najczęściej sporządzanych informacji należy PIT-11 wystawiany m.in. dla pracowników oraz zleceniobiorców. Za 2019 r. obowiązuje wersja 25 informacji PIT-11. Wprowadzono w niej wiele zmian związanych z obowiązującym od 1 sierpnia 2019 r. zwolnieniem z PIT dla młodych. W raporcie przedstawiamy rozwiązania problemów, dotyczących sporządzania informacji PIT-11, z uwzględnieniem wprowadzonych zmian. "

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj