ebook Patentowanie genów ludzkich - Julia Stanek

Patentowanie genów ludzkich

Julia Stanek – doktor nauk prawnych, lekarz medycyny, ukończyła studia na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. \n\nKsiążka przedstawia wieloaspektową analizę problemu patentów udzielanych na sekwencje nukleotydów pochodzące z genomu ludzkiego. Zagadnienia poruszane w monogra? i są obecnie przedmiotem dyskusji nie tylko w środowisku naukowym, lecz także w mediach (np. sprawa związana z testami wykrywającymi mutacje w genach BRCA1/2). \nZ opracowania czytelnik dowie się m.in.: \n– czym w istocie jest patent udzielany na gen, \n– jak należy interpretować przepisy prawa patentowego w stosunku do wynalazków biotechnologicznych (w szczególności genów), \n– w jaki sposób można zastosować model open source w dziedzinie biotechnologii,\n– jakie są stanowiska w debacie wokół patentowania wynalazków biotechnologicznych.\nPublikacja przeznaczona jest dla naukowców zajmujących się prawem własności intelektualnej, ? lozo? ą i teorią prawa oraz dla studentów uczestniczących w wykładach z bioetyki, prawa patentowego, prawa medycznego, ?lozo? i i teorii prawa. Zainteresuje również rzeczników patentowych, legislatorów oraz przedsiębiorców branży biotechnologicznej.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj