ebook Ordynacja podatkowa. Komentarz - Roman Hauser,Stefan Babiarz,Bogusław Dauter,Małgorzata Niezgódka-Medek,Bogusław Gruszczyński,Andrzej Kabat,Jan Rudowski

Ordynacja podatkowa. Komentarz

Z najnowszego 11. wydania komentarza do Ordynacji podatkowej dowiesz się m.in. o nowych regulacjach w zakresie: dodatkowego zobowiązania podatkowego – sankcji nakładanej na podatnika w przypadku zakwestionowania cen transferowych, wydania decyzji o odpowiedzialności płatnika oraz decyzji z zastosowaniem ogólnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania (GAAR); raportowania schematów podatkowych (MDR) – mechanizmów wykorzystywanych w rozliczeniach podatkowych, których kluczowym celem jest umożliwienie administracji podatkowej szybkiego dostępu do informacji o nadużyciach związanych z planowaniem podatkowym; cofnięcia skutków unikania opodatkowania; przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych. Ponadto znajdziesz komentarze do istotnie znowelizowanych kwestii związanych z: słownikiem pojęć, pisemnymi interpretacjami przepisów prawa podatkowego, cenami transferowymi, korektą deklaracji, klauzulą ogólną przeciwko unikaniu opodatkowania. W 11. wydaniu komentarza do Ordynacji podatkowej przedstawiono: wyczerpujące omówienie przepisów Ordynacji podatkowej ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa, odwołania do konkretnych stanów faktycznych w sprawach zawisłych przed Trybunałem Konstytucyjnym, Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej i sądami administracyjnymi, interpretacje aktualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego, analizę bogatej literatury przedmiotu. Autorami 11. wydania komentarza do Ordynacji podatkowej są wybitni specjaliści z zakresu prawa podatkowego i procedury sądowoadministracyjnej. Wieloletni sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego omówili najnowsze zmiany wprowadzone do Ordynacji podatkowej w latach 2018–2019. Autorzy przedstawili także nowe, systemowe podejście do przepisów, które nie zostały zmienione, a zachowały swoją dotychczasową treść. Adresaci: Publikacja jest przeznaczona przede wszystkim dla sędziów, doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów oraz pracowników administracji skarbowej ze względu na praktyczny aspekt komentarza podbudowany wybranymi i istotnymi orzeczeniami NSA. Będzie pomocna również samorządowym organom podatkowym oraz pracownikom regionalnych izb obrachunkowych.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj