ebook Odpowiedzialność karna za dzieciobójstwo w prawie polskim - Agnieszka Księżopolska-Breś

Odpowiedzialność karna za dzieciobójstwo w prawie polskim

Monografia stanowi analizę dogmatyczną oraz omówienie wyników badań empirycznych dotyczących dzieciobójstwa. Badania te autorka przeprowadziła w 2008 r. w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie. Analizie poddano akta sądowe i prokuratorskie z terenu całego kraju z lat 2002-2006 z zakresu przestępstwa z art. 149 k.k. Praca składa się z siedmiu rozdziałów obejmujących rozważania na temat kształtowania się odpowiedzialności karnej za dzieciobójstwo, charakterystykę znamion, wymiaru kary, zbiegu przepisów i przestępstw, a także medyczne, psychiatryczne i psychologiczne aspekty dzieciobójstwa. Zawiera omówienie wspomnianych powyżej wyników badań empirycznych oraz modelowe ujęcie rozwiązań prawnych dotyczących dzieciobójstwa w 24 krajach europejskich. Adresaci Praca skierowana jest zarówno do teoretyków prawa, studentów, jak i praktyków.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj